Adrese Apraksts Klikšķi
http://www.ebaznica.lv/ e-BAZNICA ir “Konfesionāli Luteriskās Biedrības” projekts, kas tapis pateicoties Dieva dāvātai e-ntuziastu interesei par kristīgo mācību, kas rodas ikvienam cilvēkam, kad viņš kļūst par kristieti. 299